GDPR policy

Policy hantering av personuppgifter på Toftastrand och Villa Vik

Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas på att vi ska motsvara dina förväntningar på alla vis, vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi hanterar och samlar in personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person. När du läser vidare så har du vår beskrivning.

Insamling av personuppgifter

För att du ska få hjälp med att boka något av det utbud som vi erbjuder till exempel boende, evenemang, konferens mm måste vi ha viss information.

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och det för att vi ska kunna tillhandahålla produkter samt tjänster och för i övrigt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kontakter.

Du kan vända dig till oss i olika roller och med olika behov. Antigen som företag eller som privatperson.

När du gör en bokning eller beställning hos oss kommer du att bli ombedd att lämna uppgifter på ditt namn och din e-postadress. Vi kommer bland annat också att fråga dig om andra uppgifter som din fysiska adress, ditt telefonnummer och dina betalningsuppgifter. Namn på medföljande personer vid övernattning eller deltagare på konferensen. Vi behöver kontaktperson på företaget och referensperson för fakturan. Vi vill göra dig uppmärksam på att det ligger på ditt ansvar att säkerställa att de personer som anges på tex en deltagarförteckning är medvetna om att vi hanterar personuppgifterna samt har godkänt att så sker.

För att på bästa sätt motsvarar dina förväntningar kan vi behöva uppgifter på andra önskemål som allergier mm, önskemål om särskild diet eller behov av särskild anpassning eller utrustning.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut eller stöd av lag.

Vi kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Vi behöver personuppgifter för att: 

 • Slutföra och hantera din beställning.
 • Slutföra och hantera din bokning.
 • Fullfölja vår affärsrelation.
 • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster.
 • Marknadsföra tjänster och produkter.
 • Lojalitets program.
 • Juridiska skäl/eventuella tvister.

När vi använder dina uppgifter på ovanstående vis gör vi så på följande lagliga grunder:

 • Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla det avtal som du ingått med oss.
 • Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag.
 • Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte.

Besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen.  

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter kommer att sparas enligt vår gallringspolicy samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Dina rättigheter som registrerad

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

Vi nås på följande kontakta oss om du har några frågor eller funderingar eller vill framföra ett klagomål.

Jessica Goodwin, Jessica@villavik.se

Vår policy om hantering av personuppgifter kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuell.