Miljö & Hållbarhet

Ända sedan starten 1993 har vi strävat efter att undvika negativ påverkan på vår miljö, när det gäller allt från rengöringsmedel och tvättmedel till vilka råvaror vi väljer. Att undvika engångsartiklar och onödiga förpackningar, det är en självklarhet för oss. 

Vårt miljöarbete belönades med kommunens miljödiplom 2008 och det är ett arbete som vi ständigt utvecklar.

Vi har KRAV-certifikat nivå ett för minst 17 KRAV-godkända produkter.

Hos oss dricker du ekologiskt KRAV märkt Classic kaffe 100 % Arabicabönor eller the från Smålands thespecialiteter på Stockhultsgården. Vi använder oss i så stor utsträckning som möjligt av ekologiska och närproducerade råvaror. Du sover i Svanenmärkta lakan som tvättas på ett småländskt tvätteri som är certifierade enligt ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 – miljö och OHAS 18001 – arbetsmiljö. 

 • Linnebjörke Gård:

  KRAV ägg från frigående höns i Linnebjörke

 • Solmarka Gård:

  Ekologiska Grönsaker

 • Lennart Fröberg:

  Grönsaker från Urshult

 • Berte Qvarn:

  KRAV-Mjöl och gryn från Halland

 • Emåmejeriet:

  Mjölk, grädde & smör mm från Vimmerby

 • Åkes Hemlagade:

  Charkuterier från Tingsryd

 • Köttkronoberg:

  Närproducerat Kött 

 • Bonnakött:

  Lokala köttproducenter

 • Nedanbäcks Gård:

  Gris & lammkött från Osby

 • Stockhultsgårdens Thebod:

  Theblandningar

Miljöpolicy för Toftastrand Hotell & Konditori samt Villa Viks Matsalar 2018

Vi vill främja hållbar utveckling genom att …

 • Få personal och ledning miljömedvetna genom att väcka intresse, ta del av tidningsartiklar, tv, radio, kickoff och studiebesök.
 • Säkerställa att personalen känner till vår miljöpolicy och håller sig uppdaterad
 • Att all tillsvidare-anställd personal har genomfört miljöutbildning.
 • Diskutera miljöfrågor, säkerställa att Miljöbalk (MB) SFS 1998:808MB Kap. 2 Allmänna hänsynsregler, följs på företaget  samt säkerställa, att vi i vår verksamhet följer alla relevanta lagkrav på miljöområdet 
 • Miljöhänsyn vägs in i våra beslut.
 • Utöka KRAVlistan med 2 nya produkter under 2019

Vårt tillvägagångssätt för att leva upp till vår miljöpolicy är:

-att bara använda KRAVmjöl från Berteqvarn i alla våra bakverk.

-att bädda alla våra hotellsängar med ekologiskt bäddlinne från Vithalatvätten.

-att köpa in hygienartiklar till hotellrummen som är miljömärkta

-att inköp av råvaror som inte är KRAVmärkta köps in från lokala företag

-att vara KRAVcertifierade, för nivå 1 även detta år.

-att sortera matavfall separat, vår restprodukt blir miljövänligt fordonsbränsle