Skip to main content

Varukorg


0470 – 652 90

VarukorgFörsäljningsvillkor webbutik

Försäljningsvillkor Webbutik

Dessa försäljningsvillkor gäller för beställningar som görs digitalt via Toftastrands webbutik. Tillsammans med orderbekräftelsen bildar det ett bindande avtal mellan köpare och T H K i Sandsbro AB (THK) som är aktiebolaget för Toftastrand konditori.

Priser
De aktuella priserna anges vid respektive produkt. Alla priser inkluderar moms. THK reserverar sig för eventuella fel och förbehåller sig rätten att ändra priser.

Produktbeskrivning
Produktbilder är avsedda att vara illustrationsbilder. Levererade produkter ska i största möjliga grad likna illustrationsbilderna, men variationer kan förekomma eftersom bakning är ett hantverk.

Orderbekräftelse
Vid beställning via vår webbutik mottar kunden automatiskt en orderbekräftelse på e-post. Denna bör kontrolleras mot ursprunglig beställning. Vid avvikelse, ta kontakt med Toftastrand konditori-  kontaktinfo på www.villavik.se

Kortbetalning och säkerhet
Betalning av beställningen sker med Klarna. Vid eventuell kredit av hela eller delar av en order som ursprungligen är betald med Visa/Mastercard kommer krediten normalt att föras tillbaka till samma kortnummer.

Leverans och hämtning
Toftastrand konditori är ansvarig för leverans inom avtalad hämtningstidpunkt. Varan anses som levererad när den har ankommit angiven leveransplats inom hämtningstidpunkten. Kunden har fullt ansvar för att ta emot varan på avtalad leveranstidpunkt på vald leveransplats samt kontrollera att det överensstämmer med beställningen.

Varan blir lagrad på leveransplatsen utöver hämtningsdagen och kastas nästa dag om inte något annat blir avtalat mellan konditori och kund. Om kunden inte mottar varorna på avtalad leveranstidpunkt kan man inte be om ersättning/reklamation. Om varorna hämtas senare än avtalad hämtningstidpunkt kan inte konditoriet belastas för försämrad kvalitet som resultat av sen hämtning.

Avbeställning ⁄ ändring
Avbeställning måste ske senast 24 timmar innan avtalad leverans. Detta görs genom att kontakta konditoriet inom normal öppningstid. Om man vill ändra leveranstidpunkt så bör man kontakta konditoriet senast två arbetsdagar innan avtalad leverans.

Reklamation
Varorna är färskvaror och klagomål angående kvalitet och leverans bör rapporteras så fort som möjligt och senast påföljande arbetsdag. Reklamationen underlättas om ett foto finns på den aktuella produkten.

Ändring av villkor
Vi förbehåller oss rätten till att ändra dessa villkor, däribland som följd av ändringar i lagstiftningen.

Tvister och tillämplig lag
Vid eventuell tvist gällande reklamationsärende följer T H K i Sandsbro AB  Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Övriga tvister ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.